Solidne przygotowanie do egzaminów

W naszym Liceum obowiązuje 5-letni cykl kształcenia. W tym czasie uczniowie realizują program liceum ogólnokształcącego zdobywając wiedzę niezbędną do uzyskania pozytywnego wyniku podczas egzaminu maturalnego i otrzymania świadectwa dojrzałości. Ponadto realizują program artystyczny i przystępują do egzaminu dyplomowego, który umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego plastyka.

Równoległe realizowanie programu ogólnokształcącego i artystycznego jest dużym wyzwaniem. Jednak dzięki wsparciu kadry nauczycielskiej nasi uczniowie są w stanie osiągnąć zarówno bardzo dobre wyniki egzaminu dojrzałości, jak i uzyskać umiejętności artystyczne na wysokim poziomie. Te ostatnie z pewnością pomogą w egzaminach wstępnych na uczelnie artystyczne tym uczniom, którzy zdecydują się dalej podążać ścieżką sztuki.