Profesjonalna kadra nauczycielska

Siłą napędową Plastyka jest, obok uczniów, nasza kadra pedagogiczna. Nauczyciele przedmiotów artystycznych są absolwentami studiów artystycznych ukierunkowanych na przedmiot nauczany w naszym Liceum. Są to ludzie z pasją, którzy czerpią ogromną radość i satysfakcję z dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Oferując wysoki poziom zajęć dbają o artystyczny rozwój naszych uczniów.

Kształcimy się i rozwijamy

Od początku istnienia naszej Szkoły nie spoczywamy na laurach. Nasi nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Są otwarci na nowoczesne metody nauczania, by efektywniej przekazywać wiedzę w ramach ciekawych i inspirujących zajęć dydaktycznych. Nie boją się działać niekonwencjonalnie, a do prowadzenia lekcji chętnie wykorzystują najnowsze technologie.

Motywujemy, wspieramy i zachęcamy do nauki

Prowadzimy wiele zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i osiągać lepsze wyniki w nauce. Naszym nadrzędnym celem jest aktywizowanie młodzieży do działania i motywowanie do podejmowania nowych wyzwań.

Nasi nauczyciele starają się także służyć uczniom pomocą w różnych sytuacjach. Wspólnymi siłami można rozwiązać każdy, nawet najbardziej skomplikowany problem. 

Dbamy o dobre relacje z uczniami

Naszym priorytetem są dobre relacje na linii nauczyciel-uczeń, ponieważ tylko dobra atmosfera oparta na wzajemnym szacunku i życzliwości sprzyja twórczej pracy i osiąganiu sukcesów edukacyjnych.