Bezpieczny powrót do szkoły:

1. 10 zasad dla uczniów

2. Wskazówki dla rodziców

3. Więcej informacji

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Koronawirus – Aktualne informacje i zalecenia


Instrukcje:

1. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawiczki

2. Jak skutecznie dezynfekować ręce

3. Jak skutecznie myć ręce


Materiały informacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej: Publiczne i niepubliczne szkoły i placówki w dobie epidemii COVID-19

Materiały edukacyjne dla uczniów dotyczące udziału naszej Szkoły w badaniu prowadzonym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
 
 
Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne