S z a n o w n y  R o d z i c u

(...) w najbliższym czasie Ciebie i Twoją córkę lub syna czeka ważna decyzja dotycząca wyboru nowej szkoły. W gąszczu ofert różnych placówek edukacyjnych łatwo się zgubić i odnieść wrażenie, że są one do siebie bardzo podobne. Może więc warto poszukać szkoły innej niż wszystkie?
Poświęć proszę odrobinę czasu, puść wodze swojej wyobraźni i zastanów się, co by było, gdyby Twoje dziecko podjęło naukę w szkole plastycznej...

Wychowanie przez sztukę jest jedyną możliwością pobudzenia twórczej aktywności, wyobraźni i rozumu. Daje możliwość komunikowania własnych uczuć, myśli, przeżyć i odbierania ich z zewnątrz.”

W. Goriszewski, P. Kowolik, Zagadnienia dydaktyki plastyki w szkole podstawowej, WSP, Kielce 1991r.

W szkole plastycznej Twoje dziecko otrzyma:

 • duży zasób wiedzy z obszaru kultury i sztuki;
 • możliwość rozwijania wartościowych zainteresowań;
 • indywidualne podejście i uwagę – tutaj nie ma anonimowych uczniów;
 • szansę rozwijania talentu plastycznego pod okiem doskonale przygotowanej kadry pedagogicznej artystów-plastyków;
 • możliwość rozwijania swojego potencjału plastycznego w warunkach akceptacji, szacunku, otwartości i życzliwości.

Jeżeli chciałbyś zapewnić swojemu dziecku nie tylko gruntowną wiedzę ogólnokształcącą, ale również zadbać o jego artystyczny rozwój, szukasz bezpiecznego miejsca w szkole, w której wszyscy się znają, to

szkoła plastyczna jest właściwym wyborem.

Nawet jeśli Twoje dziecko nie wiąże swojej przyszłości zawodowej ze światem sztuki, ta oferta jest również dla niego, ponieważ

kształcenie plastyczne:

 • rozwija kreatywne myślenie – kształtuje zdolność do poszukiwania nowych, nieszablonowych pomysłów i rozwiązań;
 • wpływa na procesy poznawcze – myślenie, pamięć i koncentrację uwagi;
 • rozwija percepcję wzrokową – wyostrza wrażliwość na różnorodne elementy otaczającego świata;
 • wzmaga motywację – twórczość plastyczna łączy się z wykonywaniem czynności, które wywołują radość, podekscytowanie oraz potrzebę osiągnięć;
 • wzbogaca wyobraźnię – dzięki realizowaniu nowatorskich pomysłów;
 • rozwija zdolności manualne – poprzez malowanie, rysowanie, rzeźbienie w glinie i drewnie, tkanie, wykonywanie trójwymiarowych projektów i wiele innych podejmowanych aktywności;
 • działa terapeutycznie – ponieważ pozwala na ekspresję emocji i pozwala na konfrontowanie się ze swoimi uczuciami;
 • rozwija osobowość – wymaga stałej pracy nad sobą: systematyczności, dobrej organizacji czasu, a także pozwala uczyć się radzenia sobie ze stresem i frustracją;
 • kształtuje wrażliwych odbiorców sztuki i rozwija poczucie estetyki wizualnej.

Szkoła plastyczna to odkrywanie siebie samego.

Źródło: Centrum Edukacji Artystycznej, Opracowania – Broszury dla rodziców dotyczące korzyści ogólnorozwojowych kształcenia artystycznego