Wyniki egzaminu praktycznego do LSP w Gryficach

Poniżej znajduje się lista z kodami kandydatów, którzy zdali egzamin praktyczny. Szczegółowa punktacja dostępna jest w sekretariacie szkoły. 

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
2026
2027
2028
2030
2031

Kandydaci, których kodów nie ma na liście, nie zakwalifikowali się.

Kandydaci zobowiązani są do niezwłocznego dostarczenia:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
  • zaświadczenia lekarskiego,
  • zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (oryginał).