EDYTA MROCZKOWSKA – historia sztuki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, kierunek: historia sztuki

dr hab. BOGUSŁAWA KOSZAŁKA – podstawy projektowania
Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Wydział Wychowania Plastycznego, kierunek: wychowanie plastyczne i rysunek, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi - dr hab. sztuki

dr hab. RENATA JACKOWIAK – rysunek i malarstwo
Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu, kierunek: wychowanie plastyczne i malarstwo, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu - dr sztuki, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - dr hab.

ROMUALD WIŚNIEWSKI - rzeźba
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Rzeźby, kierunek: rzeźba, Studium Pedagogiczne w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w zakresie zajęć artystycznych w szkołach i placówkach plastycznych oraz kierunku sztuka

dr ADAM OLEJNICZAK – rysunek i malarstwo, projektowanie graficzne
Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, kierunek: grafika w zakresie rysunku - dr sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Komunikacji Multimedialnej w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej: grafika - dr sztuki

TOMASZ DĄBROWSKI – projektowanie graficzne, podstawy fotografii i filmu
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, kierunek: wzornictwo, specjalność: Projektowanie Komunikatu Graficznego, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie - kwalifikacje pedagogiczne do nauczania projektowania graficznego, uprawnienia pedagogiczne do nauczania podstaw projektowania oraz podstaw fotografii i filmu