EDYTA MROCZKOWSKA – historia sztuki

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, kierunek - historia sztuki

PATRYCJA MRÓZ - projektowanie graficzne

Akademia Sztuki w Szczecinie, kierunek - grafika, specjalność - projektowa

MARTYNA PASTERNAK - podstawy fotografii i filmu, podstawy multimediów, podstawy projektowania

Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Sztuki Mediów, kierunek - sztuka mediów, specjalność - film

IRENEUSZ SZCZĘCH - rysunek i malarstwo

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, kierunek - wzornictwo przemysłowe 

ROMUALD WIŚNIEWSKI - rzeźba

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Rzeźby, kierunek - rzeźba