EDYTA MROCZKOWSKA – historia sztuki

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, kierunek: historia sztuki

dr hab. BOGUSŁAWA KOSZAŁKA – podstawy projektowania

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Wydział Wychowania Plastycznego, kierunek: wychowanie plastyczne i rysunek, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – dr hab. sztuki

dr hab. RENATA JACKOWIAK – rysunek i malarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu, kierunek: wychowanie plastyczne i malarstwo, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – dr sztuki, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – dr hab.

ROMUALD WIŚNIEWSKI – rzeźba

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Rzeźby, kierunek: rzeźba, Studium Pedagogiczne w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w zakresie zajęć artystycznych w szkołach i placówkach plastycznych oraz kierunku sztuka

dr ADAM OLEJNICZAK – rysunek i malarstwo, projektowanie graficzne

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, kierunek: grafika w zakresie rysunku – dr sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Komunikacji Multimedialnej w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej: grafika – dr sztuki

TOMASZ DĄBROWSKI – projektowanie graficzne, podstawy fotografii i filmu

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, kierunek: wzornictwo, specjalność: Projektowanie Komunikatu Graficznego, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie – kwalifikacje pedagogiczne do nauczania projektowania graficznego, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie – uprawnienia pedagogiczne do nauczania podstaw projektowania oraz podstaw fotografii i filmu