• Nowoczesne wyposażenie

  Nasza Szkoła jest placówką nowocześnie i profesjonalnie wyposażoną, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać warsztat pracy i talent w bardzo dobrych warunkach sprzyjających pracy …

 • Indywidualne podejście

  Każdy z nas jest inny, niepowtarzalny, co sprawia, że świat jest tak barwny i ciekawy. Dlatego też jako szkoła czujemy się w obowiązku podjęcia próby …

 • Profesjonalna kadra nauczycielska

  Siłą napędową Plastyka jest, obok uczniów, nasza kadra pedagogiczna. Nauczyciele przedmiotów artystycznych są absolwentami studiów artystycznych ukierunkowanych na przedmiot nauczany w naszym …

 • Solidne przygotowanie do egzaminów

  W naszym Liceum obowiązuje 5-letni cykl kształcenia. W tym czasie uczniowie realizują program liceum ogólnokształcącego zdobywając wiedzę niezbędną do uzyskania pozytywnego wyniku podczas …

Szkoła

Nasz Plastyk to szkoła artystyczna o specjalności techniki graficzne i specjalizacji projektowanie graficzne. Nauka trwa 5 lat, a jej zwieńczeniem są egzamin dojrzałości oraz egzamin dyplomowy umożliwiający zdobycie tytułu zawodowego plastyk. W związku z tym w szkole realizowany jest program kształcenia ogólnego i artystycznego. W skład programu artystycznego wchodzą takie przedmioty jak:

 • projektowanie graficzne,
 • podstawy projektowania,
 • rysunek i malarstwo,
 • rzeźba,
 • podstawy fotografii i filmu,
 • podstawy multimediów,
 • historia sztuki.

Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia studiów artystycznych. Niemniej jednak mogą zdecydować się na studia na jakimkolwiek kierunku nie związanym ze sztuką, co nie zmienia faktu, że dzięki realizowaniu programu artystycznego wzbogacą swoją osobowość, rozwiną zainteresowania artystyczne i zdobędą pasję na całe życie.

Nasza Szkoła jest placówką nowocześnie i profesjonalnie wyposażoną, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać warsztat pracy i talent w bardzo dobrych warunkach pod skrzydłami artystów uznanych w kraju i za granicą.

Warto wspomnieć również, że uczniowie, a także ich rodzice nie muszą martwić się o koszty zakupu podręczników na każdy rok szkolny, gdyż je zapewniamy.

Plastyk mieści się w Gryficach, małym miasteczku liczącym zaledwie dwadzieścia tysięcy osób. Mimo to jednak zarówno nasza Szkoła, uczniowie, jak też sami mieszkańcy to osoby niezwykłe, dzięki którym miasto oddycha pełnią życia.

Warto rozpocząć naukę w naszym Liceum, w którym panuje przyjazna atmosfera oparta na bardzo dobrych relacjach na linii nauczyciel-uczeń. Nasi młodzi artyści są bowiem dla nas najważniejsi i zawsze stawiani na pierwszym miejscu – niezależnie od ich aspiracji, zainteresowań czy też poziomu wiedzy.

Serdecznie zapraszamy uzdolnioną artystycznie i zainteresowaną sztuką młodzież!