W pracowni tej uczniowie poznają techniki malarstwa i rysunku artystycznego. Nauka rozpoczyna się rysunkiem prostych przedmiotów, a kończy na malowaniu i rysowaniu studium skomplikowanych kompozycji i postaci.

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady kompozycji dzieła plastycznego i obmierzania, uczą się poprawnie wykorzystywać narzędzia, poznają sposoby używania ołówków, tuszy, węgli, pasteli i kredek, a także różnego rodzaju farb.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności warsztatowe, a także realizują ćwiczenia, które pomagają im w poszukiwaniu swojej artystycznej drogi.

W pracowni rysunku i malarstwa realizowane są zarówno ćwiczenia opierające się na obserwacji z natury oraz jej studiowaniu, jak i kopie malarskie oraz ćwiczenia abstrakcyjne.

Każdego roku uczniowie klasy trzeciej uczestniczą w plenerze malarsko-rysunkowym, podczas którego pracują na świeżym powietrzu.