Organem prowadzącym szkołę i dyrektorem jest dr hab. Cezary Migaszewski. Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych - zaświadczenie nr 378/32/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r. i zaświadczenie nr 378/32/2004 [6/2019] z dnia 11 września 2019 r. oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją nr DSA-II-805/5949/05/18 z dnia 1 września 2005 r.