Organem prowadzącym szkołę i dyrektorem jest Halina Adomat. Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych - zaświadczenie nr 378/32/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r. oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją nr DSA-II-805/5949/05/18 z dnia 1 września 2005 r.