LESZEK MĄCZYŃSKI - fizyka

AGNIESZKA RADOŃ - matematyka

TOMASZ MIGASZEWSKI - matematyka, chemia

JOLANTA KISIEL - język polski

EDYTA MROCZKOWSKA - język angielski

DARIUSZ SKIBIŃSKI - język niemiecki

ANNA ROMAŃCZUK – WOŹNIAK - biologia

ANNA ALEKSIUK - wychowanie fizyczne

PAWEŁ BOGDANOWSKI - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

BEATA MISZEL - historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

TOMASZ JĘDRAS - geografia

BARBARA DERLECKA - informatyka

MAŁGORZATA DRELICH - muzyka

GRZEGORZ BURCZA - biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości