HALINA ADOMAT - fizyka

AGNIESZKA RADOŃ - matematyka

ZBIGNIEW RADOŃ - matematyka

ANNA BOGDANOWSKA - język polski

EDYTA MROCZKOWSKA - język angielski

DARIUSZ SKIBIŃSKI - język niemiecki

ANNA ROMAŃCZUK – WOŹNIAK - biologia

ANNA ALEKSIUK - wychowanie fizyczne

PAWEŁ BOGDANOWSKI - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

BEATA MISZEL - historia, wychowanie do życia w rodzinie

ALEKSANDRA BIERSKA - chemia

MAREK SOBKOWIAK - geografia

BARBARA DERLECKA - informatyka

MAŁGORZATA DRELICH - muzyka

GRZEGORZ BURCZA - podstawy przedsiębiorczości