HALINA ADOMAT - fizyka

ZBIGNIEW RADOŃ - matematyka

ANNA BOGDANOWSKA - język polski

EDYTA MROCZKOWSKA - język angielski

DARIUSZ SKIBIŃSKI - język niemiecki

ANNA ROMAŃCZUK – WOŹNIAK - biologia

ANNA ALEKSIUK - wychowanie fizyczne

PAWEŁ BOGDANOWSKI - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

BEATA MISZEL - historia, historia i społeczeństwo, wychowanie do życia w rodzinie

ALEKSANDRA BIERSKA - chemia

MAREK SOBKOWIAK - geografia, wiedza o społeczeństwie

dr JAROSŁAW POTERALSKI - podstawy przedsiębiorczości

BARBARA DERLECKA - informatyka

JOLANTA FOLWARSKA - filozofia

ELŻBIETA TARGOSZ - religia

KATARZYNA PRZYBYŁEK - pedagog

JOANNA WRÓBEL - doradztwo zawodowe