W pracowni projektowania graficznego młodzież zdobywa szerokie kompetencje. Jest to przedmiot, na którym uczniowie zarówno intensywnie wykorzystują umiejętności zdobyte na innych zajęciach artystycznych, jak i poznają nowe możliwości realizacji projektów. Projektowanie graficzne wywodzi się z reklamy wizualnej i zawiera w sobie wszystkie jej elementy m.in.:

  • projektowanie logo, wizytówek, ulotek, papieru firmowego, okleiny oraz innych elementów identyfikacji wizualnej,
  • plakat (społeczny, artystyczny, informacyjny itd.),
  • ilustracje i wszelkiego rodzaju wydawnictwa,
  • banery,
  • szyldy.

Projektowanie graficzne koreluje z innymi przedmiotami artystycznymi, w szczególności z podstawami fotografii i filmu, z których czerpie zagadnienia związane ze sztuką audiowizualną i animacją. Na zajęciach wykonywane są także ćwiczenia o charakterze czysto artystycznym.

W pracowni projektowania graficznego uczniowie poznają historię sztuk wizualnych oraz typografii. Poprzez ćwiczenia praktyczne zdobywają wiedzę na temat technik grafiki warsztatowej. Poznają najważniejsze narzędzia pracy współczesnego grafika – programy komputerowe. W naszej Szkole są dwie pracownie komputerowe z pełnym pakietem programów Adobe oraz Corel Draw.

W pierwszym półroczu uczniowie poznają ww. programy wykonując ćwiczenia odtwórcze. Po opanowaniu oprogramowania są przygotowani do realizowania ćwiczeń kreatywnych, w ramach których wdrażają własne pomysły projektowe na zadany temat.

Projektowanie graficzne jest głównym przedmiotem zawodowym, co oznacza, że właśnie w tej pracowni uczniowie wykonują pracę dyplomową. Po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł zawodowy plastyka o specjalności projektowanie graficzne.