W roku szkolnym 2015 / 2016 nasza Szkoła wzięła udział w projekcie „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” realizowanym w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych i mającym na celu edukację młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia.

W  wyniku podjętych  działań nasza Szkoła  otrzymała certyfikat przyznany  przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

Przydatne linki:

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2014/03/europejski-kodeks-walki-z-rakiem.pdf

http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/pl/12-sposobow