W roku szkolnym 2018 / 2019 nasza Szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły dla Niepodległej” w ramach ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, który miał na celu wskazanie istotnej roli szkoły w wychowaniu do wolności, godności, solidarności oraz w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży.

Uczniowie realizowali zadania konkursowe podczas bieżącej pracy szkoły oraz uroczystości i imprez zaplanowanych na rok szkolny 2018 / 2019. Młodzież wzięła udział w wykładach tematycznych, a także uczestniczyła w realizacji projektu „Mural Trzech Pokoleń” przy współpracy z Gryfickim Związkiem Sybiraków oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Gryfic. Uroczyste odsłonięcie muralu wykonanego przez uczniów Plastyka odbyło się w dniu 16.10.2018.

W naszej Szkole zorganizowano również uroczyste obchody Dnia Niepodległości, podczas których społeczność Plastyka dołączyła do ogólnopolskiej akcji wspólnego śpiewania hymnu. W działania konkursowe zaangażowana była cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz środowisko lokalne. Dzięki konkursowi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę historyczną, przyjrzeli się zmianom zachodzącym w Polsce w ostatnim stuleciu i ważnym postaciom tego okresu, a także umocnili poczucie szacunku do przeszłości naszego Kraju.