1. Biblioteka cyfrowa:

https://www.gov.pl/web/edukacja/dzien-bibliotekarza-i-bibliotek

2. Elektroniczne wersje podręczników:

https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych

3. Materiały edukacyjne:

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-edukacyjne-teatru-wielkiego–opery-narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-historyczna-online-ipn

4. Programy telewizyjne wspomagające zdalną edukację:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

https://www.gov.pl/web/edukacja/projekt-szkola-z-tvp-i-zdalne-lekcje

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-z-tvp-szkoly-ponadpodstawowe