Poniższy plan lekcji obowiązuje od poniedziałku, 13 września.

Plan lekcji