Poniższy plan lekcji – po zmianach – obowiązuje od czwartku 10.09.2020. 

Plan lekcji