„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”

W roku szkolnym 2015 / 2016 nasza Szkoła wzięła udział w projekcie „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” realizowanym w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych i mającym na celu edukację młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia. W wyniku podjętych działań nasza Szkoła otrzymała certyfikat przyznany przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

Przydatne linki:

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2014/03/europejski-kodeks-walki-z-rakiem.pdf

http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/pl/12-sposobow

 

„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”

W roku szkolnym 2016 / 2017 nasz Plastyk wziął udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie i otrzymał certyfikat oraz tytuł Bezpiecznej Szkoły.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs służył podniesieniu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

„Szkoła dobrego wychowania”

W roku szkolnym 2017 / 2018 uczniowie Plastyka wzięli udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W wyniku realizacji zadań regulaminowych nasza Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły dobrego wychowania”.

Celem konkursu było zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz jego istotnego wpływu na codzienne życie i relacje rówieśnicze. W ramach konkursu przeprowadzone zostały m.in. pogadanki na temat dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie oraz zachowanie młodego człowieka, uczniowie nabywali umiejętność podejmowania różnych decyzji w sposób konstruktywny, z szacunkiem do siebie i innych, pracowali nad poczuciem własnej wartości i pewności siebie, ćwiczyli zachowania asertywne, poznali sposób działania mechanizmu nacisku grupowego, utrwalili zasady savoir vivre.

„Szkoła dla Niepodległej”

W roku szkolnym 2018 / 2019 nasza Szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły dla Niepodległej” w ramach ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, który miał na celu wskazanie istotnej roli szkoły w wychowaniu do wolności, godności, solidarności oraz w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży.

Uczniowie realizowali zadania konkursowe podczas bieżącej pracy szkoły oraz uroczystości i imprez zaplanowanych na rok szkolny 2018 / 2019. Młodzież wzięła udział w wykładach tematycznych, a także uczestniczyła w realizacji projektu „Mural Trzech Pokoleń” przy współpracy z Gryfickim Związkiem Sybiraków oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Gryfic. Uroczyste odsłonięcie muralu wykonanego przez uczniów Plastyka odbyło się w dniu 16.10.2018.

W naszej Szkole zorganizowano również uroczyste obchody Dnia Niepodległości, podczas których społeczność Plastyka dołączyła do ogólnopolskiej akcji wspólnego śpiewania hymnu. W działania konkursowe zaangażowana była cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz środowisko lokalne. Dzięki konkursowi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę historyczną, przyjrzeli się zmianom zachodzącym w Polsce w ostatnim stuleciu i ważnym postaciom tego okresu, a także umocnili poczucie szacunku do przeszłości naszego Kraju.