W związku ze zmianą nazwy Szkoły od dnia 01.09.2019 wszyscy uczniowie są zobowiązani do wymiany legitymacji szkolnych. W tym celu należy dostarczyć do Sekretariatu zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie.