W roku szkolnym 2017 / 2018 uczniowie Plastyka wzięli udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W wyniku realizacji zadań regulaminowych nasza Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły dobrego wychowania”.

Celem konkursu było zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz jego istotnego wpływu na codzienne życie i relacje rówieśnicze. W ramach konkursu przeprowadzone zostały m.in. pogadanki na temat dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie oraz zachowanie młodego człowieka, uczniowie nabywali umiejętność podejmowania różnych decyzji w sposób konstruktywny, z szacunkiem do siebie i innych, pracowali nad poczuciem własnej wartości i pewności siebie, ćwiczyli zachowania asertywne, poznali sposób działania mechanizmu nacisku grupowego, utrwalili zasady savoir vivre.