W roku szkolnym 2016 / 2017 nasz Plastyk wziął udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie i otrzymał certyfikat oraz tytuł Bezpiecznej Szkoły.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs służył podniesieniu bezpieczeństwa szkół i uczniów.